Raport activitate Filiala Gorj S.Ş.I.R. 2013-2014

Filiala Gorj a S.Ş.I.R. a avut la început, la fel ca multe altele, statutul de subfilială, fiind înfiinţată la 15 aprilie 1962 de către filiala Craiova a Societăţii de Ştiinţe Istorice. Prima sesiune ştiinţifică a subfilialei Târgu-Jiu a avut loc în luna iunie a anului 1964, pentru ca la 11 decembrie 1965, aceasta să fie transformată în filială.

Încă de la început, activitatea ştiinţifică a Filialei Gorj a fost una complexă şi variată, în ultimii trei ani, aceasta s-a intensificat, devenind tot mai bogată, pe plan naţional şi judeţean, prin organizarea de simpozioane, schimburi de experienţă în domeniul didactic şi ştiinţific, editare cărţi, sesiuni omagiale, întâlniri cu elevii şi reprezentanţii comunităţii locale, Bisericii, presei etc. Totodată am fost prezenţe active la activităţile desfăşurate în plan naţional.

*

*         *

În perioada 2013-2014, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. a întreţinut relaţii de colaborare la nivelul judeţului, bucurându-se de sprijinul unor instituţii locale importante precum: Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi Consiliul Local, Consiliul Judeţean Gorj, Prefectura Gorj, Muzeul de Istorie şi Arheologie „Alexandru Ştefulescu”, Serviciul Judeţean  al Arhivelor Naţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Protoieria Târgu-Jiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Gorj, Asociaţia Veteranilor de Război – Filiala Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, Comandamentul Judeţean de Jandarmi Gorj.

Ne bucurăm de o relaţie excelentă cu Biroul Executiv al S.Ş.I.R., care are ca fundament o colaborare îndelungată şi o cunoaştere profundă a activităţii noastre.

Ca reprezentanți în Biroul Executiv, în calitate de vicepreşedinte, prof. dr. Gheorghe Nichifor și membru, prof. Andrei Popete-Pătrașcu, au participat la întrunirile periodice desfășurate la București, implicându-se în adoptarea hotărârilor Societăţii şi în materializarea acestora.

*

*         *

Pentru o înţelegere corectă a evoluţiei noastre din ultima vreme, vă propunem o tratare cronologică, pe acţiuni concrete, cu scurte comentarii, acolo unde este cazul.

În anul  2013, filiala Gorj a S.Ş.I.R. număra 40 membri, majoritatea dintre aceştia desfăşurând o susţinută activitate în cadrul filialei.

În luna mai, Filiala Gorj a găzduit lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România. Acestea au debutat sâmbătă 25 mai, la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, acolo unde se află și sediul Filialei Gorj a S.Ș.I.R., în prezența oficialităților județene, a vicepreședinților Consiliului Județean, Mădălina Ciolocoi și Ciprian Florescu, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Serviciului Județean al Arhivelor Naționale – Gorj, Muzeului de istorie „Alexandru Ștefulescu”. Cu acest prilej a fost inaugurată Sala de ședințe „prof. Ion Cojocaru”, în memoria regretatului profesor de matematică, mulți ani și director al acestui liceu. Organizatorii au propus invitaților din țară o expoziția de carte „Istorici gorjeni și cărțile lor”, vernisajul Expoziției de fotografie „Târgu-Jiu. Repere pentru secolul XXI” (Fotoclub C.N.E.T.), videoproiecția: „Actualitatea mesajului istoric în rândul elevilor” – Cercul Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu” C.N.E.T. ș.a. În cadrul lucrărilor Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România a avut loc dezbaterea intitulată „De ce istoria în școală?”, moderată de prof. univ dr. Bogdan Murgescu, prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a Societății de Științe Istorice din România dar și a rapoartelor de activitate ale filialelor S.Ș.I.R. prezente la Consiliul Național.

La începutul lunii iunie, în fiecare an, gorjenii omagiază memoria lui Tudor Vladimirescu, prin ample manifestări ce se derulează pe Câmpia Soarelui de la Padeş. Au fost prezenţi din partea conducerii Filialei judeţene profesorii Gheorghe Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu, cu alocuţiuni evocatoare.

În luna iulie 2013, prof. Dorina Nichifor, prof. Dorel Șorop, prof. Mircea Croitoru și prof. Elena Cornoiu, din partea Filialei Gorj au participat la Cursurile de vară, organizate la Cluj-Napoca sub egida S.Ş.I.R.

La data de 9 august, prof. dr. Gheorghe Nichifor, preşedintele Filialei Gorj a fost invitat să participe la manifestarea evocatoare „Pelerinaj de suflet românesc. Poiana lui Mihai Viteazul”, la Schela-Gorj.

În săptămâna care precede deschiderea anului şcolar, s-au desfăşurat sub coordonarea prof. dr. Dorina Nichifor, inspector de specialitate, Consfătuirea cadrelor didactice care predau disciplina istorie. În cadrul lucrărilor, preşedintele filialei, ceilalţi membri ai Biroului, au distribuit revista „Studii şi Articole de Istorie” şi au informat cu privire la acţiunile din următoarea perioadă. Întrucât unii vorbitori au solicitat ca în cadrul publicaţiei S.Ş.I.R. să se regăsească mai multe materiale privind didactica şi metodica predării istoriei, preşedintele filialei s-a angajat să informeze conducerea centrală. Totodată a făcut un apel la membrii filialei să trimită materiale  în vederea selectării pentru publicare. S-a insistat pe apariţiile editoriale, prezenţa membrilor filialei în mass-media locală (radio, televiziune, presă scrisă), participarea la momentele omagiale, implicarea elevilor şi comunităţilor locale în evocări istorice, optimizarea inventarierii fondurilor arhivistice locale şi a monumentelor istorice etc.

Pe data de 9 octombrie 2013, Filiala Gorj S.Ș.I.R. a fost organizat Sesiunea de comunicări ,,Ziua Holocaustului în România”, acţiune desfăşurată la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.

Cu prilejul aniversării a 97 de ani de la Bătălia de la Podul Jiului, membrii S.Ş.I.R. Gorj au luat parte la manifestările dedicate acestui eveniment, iar preşedintele filialei Gorj, prof. dr. Gheorghe Nichifor a rostit un discurs evocator în Piaţa Revoluţiei din Târgu-Jiu, despre importanţa istorică a zilei de 14 octombrie.

Considerând că o serie de activități extracurriculare oferă şansa apropierii elevilor de un domeniu sensibil, a cărui vulnerabilitate reclamă măsuri imperative pentru protecţia şi conservarea sa, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. (prof. Andrei Popete şi Gheorghe Nichifor) a demarat proiectul „Istoria de lângă noi”, adresat elevilor, pentru conștientizarea importanței obiectivelor istorice. A fost organizată o primă activitate în data de 28 octombrie 2013, constând într-o vizită de documentare, cu un grup de elevi de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, la  ansamblul arhitectural-istoric Cornea Brăiloiu din Târgu-Jiu, compus din casa boierească şi biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ambele obiective fiind incluse pe lista monumentelor istorice din România.

În ziua de 9 noiembrie 2013, Cercul Metodic Târgu-Cărbunești al profesorilor de istorie, alături de Centrul Metodic Valea Jiului, Centrul Metodic Târgu-Jiu și Filiala Gorj a Societății de Științe Istorice din România au organizat aplicația extracurriculară comună a profesorilor de istorie din Gorj intitulată „Pe urmele moților. Țara Zarandului, trecut și prezent”.

La 1 Decembrie, S.Ş.I.R. Gorj a participat la activităţi omagiale prilejuite de Ziua Naţională a României – 2013, iar în data de 22 decembrie, membrii filialei, alături de reprezenanții Cercului Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu” au omagiat eroul martir Mihai Cristian Oancea, prin depunerea unor coroane de flori la bustul acestuia.

Cu prilejul aniversării a 120 de ani de la naşterea Ecaterinei Teodoroiu, în perioada 13 – 17 ianuarie 2014, Filiala Gorj a organizat o serie de manifestări desfășurate sub genericul: „Omagiu eroinei de la Jiu” (simpozioane, lansări de carte, concursuri, vizite de documentare, proiecții video ș.a.)

Filiala este activă în mass-media locală, în publicaţiile „Vertical(rubrici permanente profesorii Cornel Şomîcu şi Andrei Popete, de asemenea Valentin Pătraşcu, Albinel Firescu, Gheorghe Calotoiu, Alexandru Bratu, Ion Hobeanu); în cadrul emisiunilor postului local „N-Sat TV”.

Au loc deplasări frecvente în teritoriu, documentarea implicând cooperare cu factorii locali. Aceasta ne permite conturarea unei imagini vizibile în rândul opiniei publice din Gorj, care ştie în ce constă activitatea Filialei Gorj a S.Ş.I.R.

Remarcăm, de asmenea,  prezenţa în comisia de Heraldică a judeţului Gorj, a membrilor filialei noastre: prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dumitru Hortopan, prof. Alexandru Bratu. Aceasta are ca îndatorire pentru următorii ani să realizeze în colaborare cu Comisia de specialitate de la nivel naţional stemele tuturor localităţilor din judeţ. Până în prezent s-au finalizat stemele tuturor oraşelor, precum şi pentru 12 comune.

Membrii Filialei noastre participă frecvent la activităţile şi proiectele desfăşurate de Asociaţia Documentariştilor Gorjeni, care numără 30 de pasionaţi ai istoriei, de diferite profesii: cadre didactice, ingineri, jurişti, jurnalişti, preoţi ş.a.

Ca urmare a protocolului parafat în urmă cu patru ani cu reprezentanții Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – Gorj și în ultima perioadă Filiala Gorj S.Ș.I.R. a participat la acţiuni specifice precum: îngrijirea monumentelor închinate eroilor neamului, prezenţa la manifestările comemorative şi omagiale, realizarea de medalioane istorice, integrarea elementelor de istorie locală în predarea la clasă etc.

Periodic pagina web a Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (www.ssirgorj.wordpress.com), este actualizată cu activitățile desfășurate în cadrul filialei. Aceasta este astăzi un instrument foarte util, pentru toţi membrii filialei, bucurându-se de aprecieri.

Conţine rubrici permanente precum Statutul S.Ş.I.R.; Activităţile desfăşurate de Filiala GorjUtile (fondurile arhivistice în format online ale servicilor judeţene de arhivă Gorj, Dolj şi Bucureşti, lista reactualizată a monumentelor istorice din judeţul Gorj), Studii şi articoleFilme documen-tareRecenziiDiverse (imagini de la activităţile desfăşurate de Filiala Gorj a S.Ş.I.R.) şi multe altele. Prof. Andrei Popete-Pătrașcu administrează această pagină web, precum și un blog al profesorilor de istorie din Gorj (www.historicagorj.wordpress.com)

Sub egida Filialei Gorj a S.Ş.I.R. în anii 2013-2014 au apărut mai multe lucrări:

Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Nicolae Hasnaş – “medicul” liberalismului gorjean, Craiova, Editura Arves, 2013.

Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Viaţa cotidiană din judeţul Gorj, în mărturii ale vremii (1948-1953), Iaşi, Editura Pim, 2013.

Gheorghe Nichifor, Despre “titoism”. Cu aplecare specială asupra prezenţei sale în presa Gorjului, Iaşi, Editura Pim, 2014.

Structura Biroul Executiv Judeţean al Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj, cuprinde:

– prof. dr. Gheorghe Nichifor – preşedinte 
– prof. Alexandru Bratu – vicepreşedinte 
– prof. Cornel Şomâcu – secretar general 
– prof. Andrei Popete-Pătraşcu – trezorier 
 
– prof. dr. Gheorghe Gorun – preşedinte Comisie
– prof. dr. Dumitru Hortopan – preşedinte Comisie
– prof. dr. Maria Cochină – preşedinte Comisie
 
– prof. dr. Dorina Nichifor – membru
– prof. Vasile Udroiu – membru
– prof. Dorel Şorop – membru
– prof. Marcela Mrejeru – membru
– prof. Albinel Firescu – membru
– prof. Mircea Croitoru – membru

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s