Cercul Cultul Eroilor la C.N. Ecaterina Teodoroiu

Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” este o organizaţie patriotică, apolitică, independentă, nonguvernamentală, nonprofit, care promovează perpetuarea în conştiinţa cetăţenilor a sentimentelor de recunoştinţă faţă de eroii şi martirii neamului românesc. Ea funcţionează sub patronajul de onoare al Ministerului Apărării Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii noastre. Această asociaţie are 41 de filiale judeţene, în jur de 200 de filiale orăşeneşti şi peste 1.500 de filiale comunale. În aceste filiale sunt cooptate persoane din conducerile prefecturilor, ale consiliilor locale, ale primăriilor, de la direcţiile de cultură, Arhivele Naţionale, de la garnizoanele şi unităţile militare, dar şi clerici din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Pe data de 6 mai 2011, în prezenţa preşedintelui Filialei Judeţene Gorj a Asociaţiei Cultul Eroilor, col. (r) Costinel Loga, va avea loc la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, înfiinţarea CERCULUI CULTUL EROILOR „ECATERINA TEODOROIU”, care va cuprinde un număr de peste 100 de membri-elevi. Preşedinte de onoare al Cercului Cultul Eroilor de la C.N. Ecaterina Teodoroiu va fi numit prof. dr. Gheorghe Nichifor, iar în calitate de preşedinte şi vicepreşedinte,  prof. Andrei Popete-Pătraşcu şi prof. Constantin Berbec.

Textul regulamentului de organizare şi funcţionare a cercurilor „Cultul Eroilor”

În unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar se pot înfiinţa cercurile „Cultul Eroilor”, care îşi desfăşoară activitatea corespunzător prevederilor prezentului regulament şi în conformitate cu posibilităţile existente în fiecare unitate şcolară. Articolul 1: scopul principal al cercurilor „Cultul Eroilor”.

Organizarea şi desfăşurarea de activităţi pentru educarea elevilor în vederea cunoaşterii istoriei naţionale;

Desfăşurarea de activităţi educative în rândul elevilor pentru cunoaşterea culturii naţionale, a tradiţiilor, a obiceiurilor, a limbii române, a simbolurilor statului român.

Principalele activităţi ale cercurilor „Cultul Eroilor”

Activităţile din cadrul cercurilor „Cultul Eroilor” se desfăşoară sub îndrumarea conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Consiliul Director al „Cultului Eroilor” din judeţul respectiv/ municipiul Bucureşti, în conformitate cu calendarul sărbătorilor naţionale şi al evenimentelor importante din istoria naţională şi cu planul anual al activităţilor specifice din fiecare unitate de învăţământ.

Organizarea şi funcţionarea cercurilor „Cultul Eroilor”

Cercurile „Cultul Eroilor” sunt organizate şi funcţionează în unităţile de învăţământ preuniversitar, pe baza unui protocol de colaborare încheiat între Consiliul Director al „Cultului Eroilor” din judeţul respectiv/ municipiul Bucureşti, orăşenesc sau local din structura Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” şi directorul unităţii de învăţământ în care se înfiinţează Cercul „Cultul Eroilor”.

Pot fi membri ai cercurilor „Cultul Eroilor” toţi elevii din unitatea şcolară care obţin rezultate bune la învăţătură şi au un comportament civilizat; Calitatea de membru al cercurilor „Cultul Eroilor” se obţine prin semnarea unei adeziuni, care se aprobă în mod individual de către conducerea cercului respectiv. Cercul „Cultul Eroilor” este condus de către un comitet de conducere constituit din preşedinte de onoare, preşedinte, vicepreşedinte şi câte unu-doi reprezentanţi ai elevilor din unitatea de învăţământ; preşedintele şi vicepreşedintele sunt cadre didactice, care acceptă această funcţie, urmând să fie nominalizaţi de conducerea unităţii şcolare, de comun acord cu preşedintele filialei judeţene „Cultul Eroilor”. Directorul unităţii şcolare de învăţământ este, de drept, preşedintele de onoare al Cercului „Cultul Eroilor”; Cercul „Cultul Eroilor” poartă numele unităţii de învăţământ în care funcţionează; Cercul „Cultul Eroilor” organizează şedinţe semestriale sau ori de câte ori este necesar. Prima şedinţă se planifică la începutul anului şcolar, şedinţă în care se supune aprobării planul anual al Cercului „Cultul Eroilor” din şcoală;

La sfârşitul fiecărui an şcolar, va avea loc Adunarea Generală anuală a Cercului „Cultul Eroilor”, care va dezbate raportul de activitate şi care va alege reprezentanţii elevilor în comitetul de conducere. Cu această ocazie, pot fi oferite diplome membrilor cercului care s-au evidenţiat în îndeplinirea sarcinilor din planul anual pentru anul şcolar încheiat.

Drepturile membrilor cercurilor „Cultul Eroilor”

Să îşi exprime opinia, în cadrul şedinţelor şi Adunărilor Generale ale Cercului „Cultul Eroilor”, în revista „România Eroică”, în mass-media, în presa centrală şi locală; Să aleagă şi să fie aleşi în Comitetul de conducere al Cercului „Cultul Eroilor”; Să fie informaţi cu privire la planul anual judeţean, întocmit de Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”; Să fie consultaţi în legătură cu toate problemele legate de activitatea desfăşurată de Cercul „Cultul Eroilor”.

Obligaţiile membrilor cercurilor „Cultul Eroilor”

Să cunoască prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a cercurilor „Cultul Eroilor”; Să participe la activităţile organizate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor şi a altor sărbători naţionale, precum şi la comemorarea evenimentelor istorice; Să ia parte la acţiunile de îngrijire a mormintelor şi monumentelor comemorative, care se află în localitatea în care funcţionează unitatea de învăţământ sau în apropierea acesteia; Să participe la şedinţele semestriale şi la Adunarea Generală anuală; Să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Cercului „Cultul Eroilor”.

Relaţiile cercurilor cu alte instituţii

Cercul „Cultul Eroilor” este reprezentat în relaţiile cu alte instituţii, cu autorităţile locale şi Consiliul Director Judeţean din structura Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” de către preşedintele sau vicepreşedintele Cercului „Cultul Eroilor”; Cercurile „Cultul Eroilor” vor fi informate despre toate activităţile desfăşurate de către prefectura judeţului/ municipiului Bucureşti, primăria, Inspectoratul Şcolar Judeţean al Municipiului Bucureşti şi alte instituţii reprezentative.

Pot fi membri ai cercurilor „Cultul Eroilor” toţi elevii din unitatea şcolară care obţin rezultate bune la învăţătură şi au un comportament civilizat; Calitatea de membru al cercurilor „Cultul Eroilor” se obţine prin semnarea unei adeziuni, care se aprobă în mod individual de către conducerea cercului respectiv.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s