Istoria naţională încotro?

Astăzi, istoria naţională este mazilită cu bună ştiinţă, nefiind tocmai lesne de înţeles, motivele, discutabile şi acestea, ce dictează noile coordonate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. A renega propria istorie, sau eventual a o recompune, regândi şi rescrie, doar de dragul integrării în UE sau NATO, mi se pare o culme a servilismului promovat de actuala politică – dovadă clară a neînsuşirii lecţiilor de „istorie a românilor” (sic!). Reducerea numărului de ore pe săptămână, la disciplina istorie chiar intervine în sprijinul elevului? Noile programe vizează predarea unei istorii mai puţin factologice, în care elevul poate studia o materie bine structurată din punct de vedere tematic, deci decizia MECTS-ului este subiectivă. Cred că alţi factori stau la baza acestei decizii şi nu poţi rămâne nesuspicios, oricât de bine intenţionat ai fi.