Din arhive adunate ▪︎ 1866 februarie 11/23. Semnarea actului de abdicare al domnitorului Al.I. Cuza

Actul de abdicare al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Arhiva Națională a României, SANIC, Colecţia Manuscrise, dosar 1363, f. 7.

„Noi, Alessandru Ioan I, conform dorinței națiunii întregi și angajamentului ce am luat la suirea mea pe Tron, depun astăzi, 11 februarie 1866, cârma guvernului în mâna unei locotenențe Domnești și a ministrului ales de popor.” – Alexandru Ioan.

Alături de actul de abdicare al lui Alexandru Ioan Cuza, la Arhiva Națională a României mai pot fi cercetate și alte documente referitoare la acest subiect. Unul dintre acestea este scrisoarea adresată de fostul domnitor generalului Nicolae Golescu, membru al Locotenenței domnești, în care susține necesitatea respectării principiilor recunoscute de Marile Puteri, printre care alegerea unui principe străin.

Istoria vie și reconstituirea istorică sunt astăzi o parte importantă a educației istorice alternative!

În ultimul an, Asociația de Reconstituiri Istorice „Ferdinand I” a desfășurat mai multe proiecte educaționale, unul dintre acestea fiind „Uniforma militară, simbol al regalității românești”.

În întâlniri directe cu elevii, sau online, asociația a prezentat uniforme și accesorii specifice regalității românești, din perioada 1866-1947. Proiectul a adus în fața elevilor din peste 20 de școli gimnaziale și licee, reproduceri istorice ale ținutelor militare purtate de regii Carol I, Ferdinand I, Regina Maria, Carol al II-lea, Principesa Elena sau Mihai I, accesorii, explicații uniformologice, dar și evocări ale unor momente importante din timpul monarhiei românești.

Foto: Uniformă de aviație, cu însemnele gradului de mareșal, demnitate purtată de Regele Mihai I al României.

Monument istoric din Târgu Jiu, distrus de iresponsabilitatea autorităților locale!

Tăiat în urmă cu 29 de ani de autoritățile locale, cu toate că figurează pe Lista Monumentelor Istorice, Podul „Ferdinand I” este exemplul iresponsabilității celor care administrează patrimoniul istoric al Târgu Jiului. În 1916, acest pod a fost apărat de populația civilă a orașului, în fața trupelor germane care doreau să ocupe orașul, moment intrat în istorie sub numele de Bătălia de la Podul Jiului.

În timp ce trei dintre modulele podului inaugurat în anul 1897 au fost relocate în Parcul Central din Târgu Jiu, alte două module zac abandonate pe malul drept al Jiului. Autoritățile au tot promis soluții pentru punerea în valoare a monumentului însă fără succes. De 29 de ani, la Târgu Jiu, Legea privind protejarea monumentelor istorice este încălcată și nimeni nu este tras la răspundere. În prezent, primarul Romanescu alături de viceprimarii Coica și Bejinaru manifestă un dezinteres complice față de soarta acestui monument istoric. Să dăm doar două exemple, art. 11, aliniatul 2, din Legea privind protejarea monumentelor istorice („Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează conform legii”), sau art. 36, privind obligațiile proprietarilor de monumente istorice.

GJ-II-m-B-09163 este codul din Lista Monumentelor Istorice din Gorj care corespunde Podului „Ferdinand I”, construit între anii 1894 şi 1895 și inaugurat la data de 3 iulie 1897, în prezenţa primarului Titu Frumuşanu, a prefectului Iancu Carabatescu, a primului ministru D.A. Sturza şi a ministrului lucrărilor publice din acea vreme, I.C. Brătianu.

Construit după planurile a doi ingineri francezi Dayde şi Pille, o parte din pod (monument istoric) a fost mutat în Parcul Central din Târgu Jiu, în anul 1994, fiind ieșit din uz, pentru a face legătura cu o insuliță, iar două dintre cele cinci module, au fost abandonate pe malul drept al Jiului.

Au trecut de atunci 29 de ani, timp în care s-au tot căutat soluții, de fapt o batjocură continuă, prin încălcarea legii de către autorităților locale, față de un monument istoric martor al luptei de la Jiu, din ziua de 14 octombrie 1916. Fără o restaurare completă și conservare în parametrii tehnici corespunzători, acest monument riscă să fie declasat din Lista Monumentelor Istorice.

Abandonate, cele două module de fier ale Podului „Ferdinand I”, sunt astăzi năpădite de buruieni și condamnate uitării! Starea celorlalte trei module arată iresponsabilitatea autorităților locale. Ruginite, zgâriate și pline de mesaje obscene, ele completează imaginea dezinteresului pentru patrimoniul istoric al orașului.

În România există o Lege privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care sunteți nedumeriți! O lege ca și inexistentă pentru primarii și viceprimarii Târgu Jiului. Practic, așa cum se prezintă el astăzi, cu două module dezafectate, aruncate pe celălalt mal al Jiului, și alte trei batjocorite iresponsabil, acest monument istoric a fost distrus, fără ca vreo autoritate locală să manifeste un interes real pentru soarta sa. Iar scuzele, după 29 de ani, nu mai au nicio valoare! Un monument istoric este distrus, ca multe altele, de iresponsabilitatea autorităților locale.