Săptămâna Caragiale

Astăzi, actualitatea lui I.L. Caragiale este mai pregnantă ca niciodată. Clasic şi contemporan deopotrivă, acesta continuă să fie apreciat, prin actualitatea socială, economică şi politică pe care scrierile sale o reflectă. De ce nu am recunoaşte faptul că de „nenea Iancu” ne amintim aproape în fiecare zi trăind, ca simpli spectatori sau actori, scene similare celor din piesele sale!

Despre democraţie

În faza revoluţiilor burgheze, când s-a realizat trecerea la suveranitatea naţională, s-au conturat, pe fundalul recunoaşterii omului ca fiinţă concretă, nu abstractă, anumite drepturi şi libertăţi. Ele se vor proclama sub denumirea de „declaraţii ale drepturilor omului şi ale cetaăţeanului”. Pentru a fi îndeplinite, poporul trebuie să-şi exercite puterea pe principiul libertăţii. Toate democraţiile occidentale au recunoscut drepturile omului, printre care amintim: dreptul la libertate, dreptul la libertatea de exprimare, dreptul la libertatea de gândire, dreptul la libertatea presei, dreptul la viaţă, dreptul la proprietate, dreptul la securitate, dreptul la întrunire şi la asociere, dreptul la apărare egală din partea legii, dreptul la o judecată promptă şi dreaptă, dreptul la libertatea credinţei şi a conştiinţei. Şi toate acestea sună bine, dar nu atunci când le trăieşti cu o pensie sau un salariu, reduse după caz cu 15% sau 25%.

Analiza rezultatelor chestionarului din cadrul Campaniei C.N.E.T. „(Re)întoarcerea la lectură”

Au fost selectate pentru fiecare an de studiu, câte trei clase (specializările matematică-informatică, bio-chimie şi filologie),  în total 345 de elevi (88 – clasa a IX-a, 85 – clasa a X-a, 85 – clasa a XI-a şi 87 – clasa a XII-a). Chestionarul a cuprins zece întrebări, cu posibilitatea selectării unor variante multiple de răspuns, pe care noi le considerăm esenţiale în conturarea profilului de început al acestui proiect-campanie. Rezultatele, unele aşteptate, altele surprinzătoare, ne-au furnizat o serie de informaţii despre felul în care elevii de la colegiul nostru percep în linii generale rolul şi locul lecturii. Vă prezentăm în cele ce urmează întrebările, răspunsurile şi analiza rezultatelor chestionarului la care au răspuns 345 dintre elevii Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, în cadrul Campaniei C.N.E.T. „(Re)întoarcerea la lectură”: 

● La prima întrebare („Deţii o bibliotecă familială?”) adresată elevilor, 90% dintre aceştia au răspuns „Da” şi 10%  „Nu”. Cei mai mulţi dintre elevii care deţin acasă o bibliotecă  provin de la clasele a IX-a şi cei mai puţini de la clasele a XII-a. 

● A doua întrebare la care elevii de la C.N.E.T. au răspuns a fost: „Cine îţi recomandă citirea cărţilor?”. La această întrebare elevii au avut posibilitatea să selecteze mai multe variante de răspuns, nu doar una singură, rezultatele arătând astfel: „profesorii” – 44%, „părinţii” – 26%, „bunicii” – 4%, „prietenii” – 35% şi „nimeni” – 32%. În timp ce majoritatea elevilor de clasa a X-a au ales varianta „profesorii”, elevii de clasa a IX-a au optat pentru răspuns „nimeni”. Dintre cei 345 de elevi care au răspuns la chestionar, cei care au ales varianta „prieteni” la această întrebare, au fost cei de clasa a XI-a. „Părinţii” sunt după „profesori” şi „prieteni”, atunci când este vorba de recomandarea citirii unei cărţi. 

● La cea de-a treia întrebare „Ce motivaţie ai să citeşti?”, 90% dintre elevii chestionaţi au răspuns „din plăcere” şi doar 10% „din obligaţie”. Pe clase, cele mai multe variante ale răspunsului „din obligaţie” le-au ales elevii de clasa a XI-a, în timp ce elevii de clasa a IX-a au ales prima variantă. 

● Întrebarea „La ce îţi foloseşte lectura cărţilor?”, a oferit trei variante de răspuns, elevii selectând: „îmbunătăţirea vocabularului” – 61%, „dezvoltarea gândirii” – 52% şi „dobândirea de informaţii noi” – 29%. Varianta „dezvoltarea gândirii” a fost aleasă de cei mai mulţi dintre elevii de clasa a XII-a. 

● La întrebarea a cincea, „În ce situaţii ai constatat că lectura te-a ajutat?”, elevii au răspuns: „în conversaţiile cu alţii” – 62%, „în lectura altor cărţi” – 15%, „la lecţii” – 43%, în timp ce 10% au ales şi varianta „în nicio situaţie”. Elevii claselor a XII-a au optat cu preponderenţă varianta „în conversaţiile cu alţii”, în timp ce elevii de clasa a X-a s-au exprimat în favoarea utilităţii lecturii „la lecţii”.

 ● A şasea întrebare „Ce lecturi preferi?” a oferit elevilor cinci variante de răspuns, aceştia optând pentru: „literare” – 59%, „ştiinţifice” – 28%, „tehnice” – 3%, „educative” – 15% şi „informaţionale” – 28%. Majoritatea elevilor de clasa a IX-a şi a X-a au ales varianta „lectură literară”, în timp ce la clasele a XII-a, din cei 87 de elevi, niciunul nu a selectat „literatură tehnică”. Elevii de clasa a IX-a sunt cei mai puţin interesaţi de „lectura educativă” (3 elevi din 88), iar cei de clasa a XI-a de „lectura ştiinţifică” (14 din 85). „Lecturile informaţionale” sunt preferate cu precădere de elevii de clasa a XII-a. 

● La cea de-a şaptea întrebare „De unde îţi procuri cărţile?” elevii au răspuns după cum urmează: „cumpărare” – 48%, „împrumut biblioteca şcolii” – 36% şi „împrumut biblioteca judeţeană” – 48%. Cei mai mulţi dintre elevii de clasa a IX-a chestionaţi, îşi procură cărţile prin cumpărare, iar cei de a XII-a prin „împrumut la biblioteca judeţeană”.                       

  ● La întrebarea „Deţii o legitimaţie la biblioteca judeţeană pe care să o fi utilizat cel puţin odată pentru a împrumuta o carte?”, 71% dintre elevi au răspuns afirmativ, iar 29% au recunoscut că nu deţin o astfel de legitimaţie. În timp ce 72 dintre cei 87 de elevi de clasa a XII-a chestionaţi au răspuns „Da”, la clasa a IX-a 46 de elevi au ales varianta „Nu”. 

● Elevii de clasa a XII-a citesc cele mai puţine cărţi care nu sunt incluse în programa şcolară (56% din cei 87 elevi chestionaţi), aşa cum a reiese din răspunsurile oferite de aceştia la întrebarea „Ai citit în ultima lună cel puţin o carte care să nu fie inclusă în programa şcolară?”. Din totalul de 345 elevi, 71% au citit însă cel puţin o carte în ultima lună, cei mai numeroşi fiind elevii de clasa a IX-a (85% din 88 de respondenţi). 

● Ultima întrebare adresată elevilor de la C.N.E.T. a fost: „Ai fi de acord să participi la o campanie de promovare a lecturii?”. 73% au răspuns afirmativ, în timp ce 27% nu şi-au exprimat dorinţa de a participa la acţiuni care să promoveze rolul şi locul lecturii. Cei mai mulţi elevi care doresc să se implice într-o astfel de campanie sunt elevii de clasa a X-a, iar cei mai puţin interesaţi sunt cei de clasa a XII-a.