Muzeul Curtişoara, faima turismului gorjean

Tele 3Miercuri, 1 iunie, la Curtisoara, la orele 21.00, va avea loc premiera filmului documentar–artistic „Muzeul Curtisoara, faima turismului gorjean”. Realizatorul filmului Dorin Brozba, impreuna cu Dumitru Hortopan, directorul Muzeului din Tg. Jiu, lanseaza invitatia tuturor gorjenilor, de a participa la un moment festiv, unde se va lansa filmul care atesta frumusetea locurilor si istoria muzeului Curtisoara, dar va fi un moment presarat si de picaturi folclorice, pentru ca va fi prezenta si Domnica Torop, o interpreta mehedinteanca de la care au invatat tainele folclorice, Anica Gantu, Angelica Stoican dar si regretatele interprete Mariana Ciurel si Mariana Dragut.

(preluare TELE 3)

ZIUA EROILOR – 2 IUNIE 2011

ZIUA EROILOR - 2 IUNIE 2011

Cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Eroilor, joi, 2 iunie 2011, Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj alături de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor – Filiala Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, Cercul Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Vădeni, vor omagia eroii  gorjeni căzuţi la datorie pentru apărarea ţării în timpul celor două războaie mondiale. 

Începând cu ora 9.30, elevii Colegiului Naţional Ecaterina Teodoroiu vor vizita Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu, iar de la ora 10.00, la Monumentul închinat eroilor gorjeni Ecaterina Teodoroiu – eroina de la Jiu, Nicolae Greavu – aviator şi alţii, din cartierul Vădeni, va fi oficiat un Te Deum închinat eroilor, de către preotul Doru Drăghici (Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Vădeni) prin strădaniile căruia a fost ridicat şi acest monument. Slujba religioasă va fi urmată de un moment evocator, la care vor lua cuvântul: prof. dr. Gheorghe Nichifor – Preşedintele Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, prof. Andrei Popete-Pătraşcu – Preşedintele Cercului Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu”, Sabina Lupu – strănepoata eroinei Ecaterina Teodoroiu.

Manifestarea se va încheia cu depunerea de flori la Monumentul Eroilor, oferirea unei Diplome de onoare din partea S.Ş.I.R. Gorj, preotului Doru Drăghici pentru activităţile dedicate istoriei şi cinstirii eroilor, precum şi a unui drapel cu însemnele Cercului Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu”, strănepoatei eroinei de la Jiu.   

Diplomă de excelenţă cu tricolor

Mulţumim în numele Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România pentru distincţia acordată de către Asociaţia de Vexilologie Tricolorul (Preşedinte prof. dr. George Rotaru) şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor – Filiala Argeş, cu prilejul aniversării a 163 de ani de la revoluţia paşoptistă, 163 de ani de la consfinţirea tricolorului, 133 de ani de la războiul de independenţă, 93 de ani de la Primul Război mondial şi 93 de ani de la Marea Unire şi reîntregirea României.

Cine mai citeşte reviste de cultură?

„Mai devreme sau mai târziu, cultura românească va reacţiona”, îmi tot repet constatând ariditatea unei spiritualităţi lacunare. Segmentul cultural al cărui aport ar trebui să cântărească astăzi considerabil îl reprezintă publicaţiile „de atitudine, analiză şi cultură” (mai noua titulatură a revistelor de cultură din ţara noastră). Din nefericire, majoritatea acestora sunt fie periodice (trei sau patru apariţii pe an), fie anuale. Cele care apar săptămânal reuşim să le numărăm pe degetele de la o singură mână, astfel încât regresivitatea tot mai evidentă a culturii, în general, nu ar trebui sa ne mire prea mult.

Este cât se poate de adevărat faptul că acest gen de publicaţii se adresează unui număr restrâns de cititori, dar aproape 75% sunt distribuite gratuit în cadrul cercurilor culturale, tirajul fiind oricum unul insignifiant. Restul de 25% sunt dosite (la punctele de difuzare a presei) sub reviste pe ale căror coperte tinere „fierbinţi’’ îşi etalează pline de senzualitate nurii dezgoliţi.

De ce ar mai cumpăra în fond românul nostru o revistă în care să poată citi o poezie, un eseu sau o proză? Motivaţia lipseşte. Consumatorii de cultură devin la fel de „rari” precum publicaţiile de gen.

Singurii cititori ai revistelor de cultură sunt chiar cei care se îndeletnicesc direct cu „arta scrisului”, ori nu astfel se promovează cultura. Cred că în ziua de azi, apariţia unei reviste de cultură constituie, mai degrabă un eveniment, decât un fapt firesc aşa cum ar sta în firea unei societăţi cu aspiraţii europene, dar nu numai.

S.Ş.I.R. Gorj: Raportul de activitate pentru anii 2008-2011

Filiala Gorj a S.Ş.I.R. a avut la început, la fel ca multe altele, statutul de subfilială, fiind înfiinţată la 15 aprilie 1962 de către filiala Craiova a Societăţii de Ştiinţe Istorice. Prima sesiune ştiinţifică a subfilialei Târgu-Jiu a avut loc în luna iunie a anului 1964, pentru ca la 11 decembrie 1965, aceasta să fie transformată în filială.

Încă de la început, activitatea ştiinţifică a Filialei Gorj a fost una complexă şi variată, în ultimii trei ani, aceasta s-a intensificat, devenind tot mai bogată, pe plan naţional şi judeţean, prin organizarea de simpozioane, schimburi de experienţă în domeniul didactic şi ştiinţific, editare cărţi, sesiuni omagiale, întâlniri cu elevii şi reprezentanţii comunităţii locale, Bisericii, presei etc. Totodată am fost prezenţe active la activităţile desfăşurate în plan naţional.

În perioada 2008-2011, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. a desfăşurat relaţii de colaborare la nivelul judeţului, bucurându-se de sprijinul tuturor instituţii locale importante: Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi Consiliul Local, Consiliul Judeţean Gorj, Prefectura Gorj, Muzeul de Istorie şi Arheologie „Alexandru Ştefulescu”, Serviciul Judeţean  al Arhivelor Naţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Protoieria Târgu-Jiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Gorj, Asociaţia Veteranilor de Război – Filiala Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, Comandamentul Judeţean de Jandarmi Gorj.

Ne bucurăm de o relaţie privilegiată cu Biroul Central al S.Ş.I.R., care are ca fundament o colaborare îndelungată şi o cunoaştere profundă a activităţii noastre. Preşedintele S.Ş.I.R., prof. univ. dr. Ioan Scurtu este un prieten şi un iubitor al istoriei meleagurilor gorjene, mulţi dintre dumneavoastră fiind coordonaţi la gradul didactic I, de către această personalitate a istoriografiei româneşti contemporane. De asemenea, aceleaşi bune raporturi există între filiala noastră şi prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretar general al S.Ş.I.R., multă vreme inspector de specialitate în cadrul Ministerul Învăţământului, prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prof. univ. dr. Alexandru Barnea, conf. univ. dr. Mihai Andreescu, prof. univ. Constantin Olteanu, prof. univ. dr. Ştefan Păun, prof. dr. Paul Dominte şi alţii.

Ca reprezentant în Biroul Central, în calitate de vicepreşedinte, prof. dr. Gheorghe Nichifor a participat la întrunirile lunare, implicându-se în adoptarea hotărârilor Societăţii şi în materializarea acestora. Frecvent au avut loc discuţii cu domnul prof. dr. Bogdan Teodorescu pe probleme vizând predarea istoriei în învăţământul preuniversitar, în condiţiile revizuirii planurilor cadru şi a programelor şcolare. Recent, un număr de patru C.V.-uri (Dorina Nichifor, Cornel Şomîcu, Marcela Mrejeru, Vasile Udroiu) au fost transmise către M.E.C.T.S. în vederea punerii în aplicare a protocolului de colaborare cu societăţile ştiinţifice din ţară.

Am fost alături de iniţiativa prof. univ. dr. Alexandru Barnea pentru apelul lansat ministrului Educaţiei, vizând îngrijorarea celor care predau istoria în ceea ce priveşte perspectivele sale.

 Avem rugămintea la dumneavoastră, membrii filialei Gorj, să vă expuneţi cu sinceritate şi curaj opiniile, noi asigurându-vă că toate aceste informaţii că vor ajunge în timp util în posesia  acestor distinse personalităţi. Au nevoie de ele, întrucât nu le este în niciun fel indiferentă starea actuală a predării istoriei în şcoli.

Pentru o înţelegere corectă a evoluţiei noastre din ultimii ani, vă propunem o tratare cronologică, pe acţiuni concrete, cu scurte comentarii, acolo unde este cazul.

În anul  2008, filiala Gorj a S.Ş.I.R. număra 114 membri, majoritatea dintre aceştia desfăşurând o susţinută activitate în cadrul filialei.

La 4 iunie 2008, s-a desfăşurat cea de-a XXIII-a ediţie a Simpozionului  ,,Gorjul, veche vatră de istorie românească”, dedicată împlinirii a 160 de ani de la revoluţia din 1848. Contribuţii gorjene. Au fost susţinute următoarele comunicări:

Aspecte privind desfăşurarea Revoluţiei de la 1848 în Oltenia – prof. Valentin Pătraşcu, Muzeul Judeţean „Al. Ştefulescu” Gorj

Masoneria românească la 1848 – prof. Gr. Mischie, Şcoala Generală „Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu

Gheorghe Chiţu – propagandist al Revoluţiei de la 1848 în Oltenia – prof. Dorina Nichifor, Şcoala Generală „Al. Ştefulescu” Târgu Jiu

Activitatea administrativă a lui Gheorghe Magheru în judeţul Gorj – prof. dr. Vasile marinoiu, Muzeul Judeţean „Al. Ştefulescu” Gorj

Şcoala gorjeană şi Revoluţia de la 1848 – prof. Dan Neguleasa, Consiliul Judeţean Gorj

Documente inedite despre Gheorghe Magheru – prof. Cornel Şomîcu, Şcoala Generală Băleşti

Activitatea revoluţionară a lui Christian Tell – prof. Elena Cornoiu, Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu Jiu

Sfârşitul generalului Gheorghe Magheru la Târgu Jiu – jr. Dan Cişmaşu, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Gorj

1848 în opera lui Alexandru Ştefulescu – prof. dr. Gheorghe Nichifor, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu

Preşedintele filialei Gorj, prof. dr. Gheorghe Nichifor, a informat membrii prezenţi la activitate cu privire la activitatea Filialei în perioada 2007-2008.

În aceeaşi perioadă, membrii filialei noastre (prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. Cornel Şomâcu, prof. Dorel Şorop, prof. dr. Maria Cochină) au asigurat jurizarea Concursului Judeţean „Dumitru (Micu) Popescu”, ediţia a III-a. Au participat, un număr de şase echipaje formate din elevi ai liceului din Gorj, însoţiţi de profesorii lor.

În luna iulie 2008, profesoara Dorina Nichifor a participat la Cursurile de vară, organizate în Vrancea şi Buzău sub egida S.Ş.I.R.

La data de 9 august 2008, prof. dr. Gheorghe Nichifor, preşedintele Filialei Gorj a fost invitat să participe la manifestarea evocatoare „Pelerinaj de suflet românesc. Poiana lui Mihai Viteazul”, la Schela-Gorj.

În săptămâna care precede deschiderea anului şcolar, s-au desfăşurat sub coordonarea prof. dr. Maria Cochină, inspector şcolar de specialitate, Consfătuirea cadrelor didactice care predau disciplina istorie. În cadrul lucrărilor, preşedintele filialei, ceilalţi membri ai Biroului, au distribuit revista „Studii şi Articole de Istorie” şi au informat cu privire la acţiunile din următoarea perioadă. Întrucât unii vorbitori au solicitat ca în cadrul publicaţiei S.Ş.I.R. să se regăsească mai multe materiale privind didactica şi metodica predării istoriei, preşedintele filialei s-a angajat să informeze conducerea centrală. Totodată a făcut un apel la membrii filialei să trimită materiale  în vederea selectării pentru publicare. 

În anul 2009, Filiala număra 101 membrii, lista cu aceştia regăsindu-se şi în Monografia S.Ş.I.R. redactată de prof. Nichita Adăniloaiei, preşedinte de onoare al S.Ş.I.R.

La 17 martie 2009, Filiala Gorj a lansat primul site web al unei filiale a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (http://www.ssirgorj.wordpress.com), administrat de prof. Andrei Popete-Pătraşcu, astăzi un instrument foarte util, pentru toţi membrii filialei. În luna noiembrie, a fost prezentat în faţa Biroului Executiv al S.Ş.I.R., apoi la Consiliul Naţional de la Reşiţa în mai 2010, bucurându-se de aprecieri. Conţine rubrici permanente precum Statutul S.Ş.I.R.; Activităţile desfăşurate de Filiala Gorj, Utile (fondurile arhivistice în format online ale servicilor judeţene de arhivă Gorj, Dolj şi Bucureşti, lista reactualizată a monumentelor istorice din judeţul Gorj), Studii şi articole, Filme documentare, Recenzii, Diverse (imagini de la activităţile desfăşurate de Filiala Gorj a S.Ş.I.R.) şi multe altele.

Considerând că Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor (18 aprilie) oferă şansa apropierii elevilor de un domeniu sensibil, a cărui vulnerabilitate reclamă măsuri imperative pentru protecţia şi conservarea sa, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. (prof. Andrei Popete-Pătraşcu şi Gheorghe Nichifor) a organizat pe data de 16 aprilie 2011, o vizită de documentare, cu un grup de elevi de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, la  ansamblul arhitectural-istoric Cornea Brăiloiu din Târgu-Jiu, compus din casa boierească şi biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ambele obiective fiind incluse pe lista monumentelor istorice din România.

Totodată s-a luat atitudine, exprimându-se un punct de vedere ferm, faţă de gestul incalificabil al unor infractori de a sustrage bustul în bronz al generalului Dimitrie Culcer, din Cimitirul Eroilor Târgu-Jiu. Din nefericire, nici până în prezent autorităţile în drept nu au reuşit să recupereze prejudiciul. Facem şi cu acest prilej un apel în numele tuturor membrilor filialei de a se intensifica cercetările şi de a se lua măsuri hotărâte pentru evitarea  unor gesturi similare.

Profesorii Cornel Şomîcu, Andrei Popete-Pătraşcu şi Dorel Şorop au făcut parte din juriul Concursului Naţional de istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, Novaci, ediţia a IV-a, desfăşurat în data de 15 mai 2009. Fiul ilustrului dascăl din Novaci, Cristian Popescu, cadru didactic universitar în S.U.A. a sponsorizat şi de această dată cu generozitate întreaga manifestare.

La 27 mai 2009, s-a organizat Simpozionul: ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXIV-a. Tema ediţiei a constituit-o: „Contribuţii gorjene la făurirea României Mari 1916-1919”. Au susţinut comunicări: prof. dr. Gheorghe Nichifor (Evoluţia ideii de unitate naţională în gândirea politică din Gorj la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), prof. vasile Udroiu (Operaţiuni militare pe teritoriul Gorjului în timpul Primului Război Mondial), prof. dr. Gheorghe Gorun (Din tranşeele războiului reîntregirii naţionale în temniţele comuniste: Ion şi Dumitru Carlaonţ), prof. drd. Dorina Nichifor (Gheorghe Tătărescu – militant pentru făurirea României Mari), prof. Alexandru Bratu (Ideea de unire reflectată în publicistica lui Ştefan Bobancu), prof. Andrei Popete-Pătraşcu (Aviatori gorjeni în războiul pentru reîntregire 1916-1919), prof. Valentin Pătraşcu (Ecaterina Teodoroiu – simbol al eroismului românesc), prof. Cornel Şomîcu (Prezenţe gorjene la actul final al Marii Uniri). Prof. dr. Gheorghe Nichifor, preşedintele S.Ş.I.R. Gorj a prezentat o informare cu privire al activitatea Filialei Gorj în perioada 2008-2009.

În data de 10 iunie a aceluiaşi an, S.Ş.I.R. Gorj a lansat site-ului web „Obiective istorice din judeţul Gorj”, (http://www.history gorj.wordpress.com).

Profesoara Dorina Nichifor a participat în luna iulie 2009 la Cursurile de vară, organizate la Constanţa.

În septembrie 2009, la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu, a avut loc Consfătuirea profesorilor de istorie, prezidată de prof. drd. Marcela Mrejeru, inspector şcolar de specialitate. Filiala S.Ş.I.R. Gorj l-a invitat în mod special de prof. Vasile Antonie, inspector şcolar general adjunct, un mare iubitor de istorie, care a promis tot sprijinul său pentru optimizarea activităţii în acest domeniu. Prof. Andrei Popete-Pătraşcu a prezentat profesorilor de istorie site-ul la zi al filialei, adresând rugămintea pentru o mai susţinută participare a tuturor în vederea îmbogăţirii conţinutului său. Acest instrument, modern, este calea cea mai sigură pentru comunicarea între membrii filialei, impunându-se ca întâlnirile virtuale să reprezinte un mod de lucru pentru viitor.

La 25 septembrie 2009, în prezenţa mai multor membri S.Ş.I.R. Gorj, a avut loc lansarea revistei „Rhabon”, a Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în format electronic (http://www.rhabon.wordpress.com), iar pe data de 9 octombrie a fost organizată Sesiunea de comunicări ,,Ziua Holocaustului în România”, acţiune desfăşurată la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu (prof. Andrei Popete-Pătraşcu şi prof. dr. Gheorghe Nichifor).

Cu prilejul aniversării a 93 de ani de la Bătălia de la Podul Jiului, membrii S.Ş.I.R. Gorj au luat parte la manifestările dedicate acestui eveniment, iar preşedintele filialei Gorj, prof. dr. Gheorghe Nichifor a rostit un discurs evocator despre importanţa istorică a zilei de 14 octombrie.

De asemenea, S.Ş.I.R. Gorj a organizat în anul 2009 şi două expoziţii foto-documentare în foaierul Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, în această unitate de învăţământ fiind şi sediul filialei Gorj. Cele două expoziţii („Târgu Jiul de altădată în imagini”, cu ocazia aniversării a 603 ani de la prima atestare a Târgu Jiului şi „1 Decembrie 1918 – Contribuţii gorjene”) s-au bucurat de o largă apreciere din partea mass-mediei locale.

La 16 decembrie 2009, Filiala Gorj a organizat o Masă rotundă cu tema: 20 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 – moderator prof. dr. Gheorghe Nichifor, la postul Radio Omega.

Cu acest prilej, a fost lansat volumul „Revoluţia din 1989 în Gorj”, aparţinând documentaristului local Al. Doru Şerban.

În anul 2010, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. număra 76 membri cotizanţi.

Cu prilejul a 116 ani de la naşterea Ecaterinei Teodoroiu, în perioada 14 – 23 ianuarie, Filiala Gorj a organizat o Expoziţie foto-documentară intitulată: „Omagiu eroinei de la Jiu”.

Luna mai a anului 2010, a prilejuit un foarte interesant schimb de experienţă între Filialele Gorj şi Dolj, la Polovragi şi Baia de Fier.  Delegaţia S.Ş.I.R. Dolj a fost formată din lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu, prof. univ. dr. Sorin Damean, prof. dr.  Lucian Dindirică – directorul Bibliotecii Judeţene „Theodor Aman” din Craiova, lect. univ. dr. Liviu Ilie, alături de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu.

Între 12 şi 13 mai 2010, profesorul Andrei Popete-Pătraşcu a fost prezent la Simpozionului Internaţional „Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în contemporaneitate”, organizat de Filiala Dolj a S.Ş.I.R., având drept scop integrarea culturii şi civilizaţiei evreieşti în activitatea educativă.

 Cea de-a V-a ediţie a Concursul Naţional de Istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, desfăşurată la data de 15 mai 2010, sub egida S.Ş.I.R. Gorj şi adresat elevilor de liceu, s-a bucurat de o largă participare şi o bună mediatizare în mass-media locală.

Simpozionul ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXV-a, desfăşurat în anul 2010 sub genericul „Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată”, a adunat la Muzeul de Istorie şi Arheologie  „Alexandru Ştefulescu” istorici, cercetători, documentarişti şi iubitori ai muzei Clio. Au susţinut comunicări:

Alexandru Bratu, Daniel Cismaşu, Ion Hobeanu – „Consideraţii istorice şi statistice privind locuitorii Târgu-Jiului în perioada 1832-1864. Colecţia de mitrice

Cornel Şomîcu – „Un târgujian de odinioară: Ion Magheru despre familia sa

Dumitru Hortopan – „Evoluţia edilitar urbanistică a Târgu-Jiului în epoca modernă

Gheorghe Nichifor „Dincă Schileru şi Târgu-Jiului la cumpăna secolelor XIX – XX

Valentin Pătraşcu – „Alexandru Ştefulescu – fondatorul Muzeului Gorjului

Mihaela Ioniţă-Niculescu – „Evoluţia demografică a Târgu-Jiului la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Dorin Brozbă – „Ecaterina Teodoroiu – simbolul eroismului târgujian

Dorina Nichifor – „Târgu-Jiul din vremea Arethiei Tătărescu

Andrei Popete-Pătraşcu – „Deţinuţii lagărului de la Târgu-Jiu – ctitori de biserică

Gheorghe Gorun – „Destine sfărâmate: Octavian Vulpe, Grigore Lupulescu şi Ion Roşca

Sorin Lory-Buliga – „Ansamblul monumental Calea Eroilor – unicul templu modern al lumii”.

Profesorul Gheorghe Nichifor a prezentat activitatea Filialei Gorj între anii 2009-2010 şi au fost lansate cărţile: Petre Rădulea – „Gorjul geografic”, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010; Dorina Nichifor – „Gheorghe Chiţu reprezentant al liberalismului din România”, Editura Sitech, Craiova, 2009.

La data de 8 iunie 2010, publicistul Dorin Brozbă, membru al S.Ş.I.R. Gorj a lansat cartea ,,Cătălina, eroina de la Jii”, lucrare dedicată Ecaterinei Teodoriu. La eveniment, au luat cuvântul din partea filialei, prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dumitru Hortopan (directorul Muzeului „Alexandru Ştefulescu”), Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

La Cursurile de Vară organizate în anul 2010, la Călăraşi – România şi Veliko Târnovo – Bulgaria, Filiala Gorj a fost reprezentată de prof. Dorina Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu.

La consfătuirea cadrelor didactice care predau istoria , desfăşurată la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, preşedintele filialei a prezentat un amănunţit raport cu privire la activitatea filialei din anul şcolar precedent. S-a insistat pe apariţiile editoriale, prezenţa membrilor filialei în mass-media locală (radio, televiziune, presă scrisă), participarea la momentele omagiale, implicarea elevilor şi comunităţilor locale în evocări istorice, optimizarea inventarierii fondurilor arhivistice locale şi a monumentelor istorice etc. S-a distribuit numărul din „S.A.I.” apărut în anul 2010, precum şi numărul special realizat de Filiala Constanţa, în urma Cursurilor de Vară.

Profesorii Dorina Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu şi-au informat colegii cu privire la modul cum s-au desfăşurat cursurile de vară organizate de Filiala Călăraşi a S.Ş.I.R. S-a făcut un apel la implicarea filialei Gorj în astfel de acţiuni, solicitându-se membrilor săi să se pregătească din timp pentru  cursurile de vară următoare. Ele reprezintă nu numai o posibilitate de informare şi aprofundare ştiinţifică în domeniu, ci şi o modalitate de extindere a legăturilor interpersonale cu membrii celorlalte filiale din ţară.    

Tot în luna septembrie, a văzut lumina tiparului lucrarea ,,Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată’’, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2010, care cuprinde comunicările susţinute de membrii S.Ş.I.R. Gorj în cadrul Simpozionului ,,Gorjul, străveche vatră de istorie românească”, ediţia a XXV-a.

Ziua de 9 octombrie a prilejuit o nouă întâlnire a membrilor S.Ş.I.R. Gorj cu elevii Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, fiind organizată o Sesiune de comunicări cu tema ,,Ziua Holocaustului – 9 octombrie”.

La 13 octombrie 2010, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell’’ din Târgu-Jiu a găzduit manifestarea „In memoriam – Alexandru Ştefulescu”, organizată de Filiala Gorj a S.Ş.I.R. alături de Asociaţaia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj.

În perioada 17-23 noiembrie 2010, prof. Andrei Popete-Pătraşcu a participat la Seminarul Internaţional de Predare a Holocaustului în Şcoliele din România organizat la Yad-Vashem în Israel.

La 1 decembrie, S.Ş.I.R. Gorj a participat la activităţi omagiale prilejuite de Ziua Naţională a României – 2010.

Anul 2011 a debutat pentru Filiala Gorj a S.Ş.I.R. cu Simpozionul Judeţean „190 de ani de la Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu”, fiind găzduit de Şcoala Generală Ceauru. Au participat reprezentanţi ai Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj şi Muzeul de Istorie şi Arheologie „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, au susţinut comunicări: prof. Cornel Şomîcu, prof. Andrei Popete-Pătraşcu, Alexandru Bratu, Daniel Cismaşu şi Ion Hobeanu, din partea Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj.

În luna mai, la Novaci, s-a desfăşurat cea de-a VI-a ediţie a Concursul Naţional de Istorie ,,Dumitru (Micu) Popescu”, cu tema „Domni şi domniţe în spaţiul românesc”, iar Simpozionul ,,Gorjul, veche vatră de istorie românească”, ediţia a XXVI-a, s-a derulat sub genericul: „Tudor Vladimirescu – Istorie şi Istoriografie”. Dintre comunicările susţinute amintim:

Tudor Vladimirescu, omul şi epoca saprof. Vasile Udroiu (Liceul Energetic nr. 1 Târgu-Jiu)

Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Gorun (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu)

Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821prof. Mihaela Ioniţă (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu)

Tudor Vladimirescu în epoca modernăprof. drd. Valentin Pătraşcu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescuprof. drd. Albinel Firescu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristăprof. Andrei Popete-Pătraşcu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelor prof. Alexandru Bratu (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj)

Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-leaprof. Cornel Şomîcu (Şcoala Generală Ceauru – Băleşti)

Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821prof. drd. Marcela Mrejeru (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu)

Preocupări privind viaţa şi opera lui Tudor Vladimirescu (Perspectivă sociologică) – Constantin Morega

Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Nichifor (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu – prof. dr. Dorina Nichifor (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaruprof. Mihai Vîlceanu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

Tudor Vladimirescu în creaţia popularăAlex. Doru Şerban (Preşedintele Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj)

Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilorprof. dr. Maria Cochină (Inspector de specialitate I.S.J. Gorj).

Preşedintele Filialei Gorj a S.Ş.I.R., prof. dr. Gheorghe Nichifor a prezentat Raportul de activitate al filialei în perioada 2008-2011, a prezentat numărul din 2011 al Revistei „Studii şi Articole de Istorie” şi programul Cursurilor de Vară, Timişoara 2011.

În cadrul aceleaşi întâlniri a membrilor Filialei Gorj a fost ales noul Birou Executiv: prof. dr. Gheorghe Nichifor – preşedinte, prof. Alexandru Bratu – vicepreşedinte, prof. Cornel Şomâcu – secretar general, prof. dr. Gheorghe Gorun – preşedinte Comisie, prof. dr. Dumitru Hortopan – preşedinte Comisie, prof. dr. Maria Cochină – preşedinte Comisie, prof. Andrei Popete-Pătraşcu – trezorier, prof. dr. Dorina Nichifor – membru, prof. Vasile Udroiu – membru, prof. Dorel Şorop – membru, prof. Marcela Mrejeru – membru, prof. Albinel Firescu – membru, prof. Mircea Croitoru – membru.

Sub egida Filialei Gorj a S.Ş.I.R., revista „HISTORIA C.N.E.T.”  a elevilor membri ai filialei noastre, a obţinut Locul I (secţiunea revistă ştiinţifică) la Concursul Naţional de Reviste Şcolare, etapa judeţeană, din 21-22 mai 2010, de la Tismana-Gorj, calificându-se la etapa naţională.

La sfârşitul lunii mai 2011, Filiala Gorj a S.Ş.I.R. numără 55 de membri, dintre care 51 cotizanţi şi patru necotizanţi (elevi ai Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu).

Ar mai fi de menţionat că în perioada 2008-2011, o serie de membri ai filialei au elaborat şi publicat valoroase cărţi şi studii de istorie: Gh. Gorun, C. Şomîcu, Al. Doru Şerban, A. Popete-Pătraşcu, Gh. Pupăză (memorialistică), Gabriel Sarcină, Gh. Nichifor, Dorina Nichifor, Marcela Mrejeru, Elena Cornoiu, Dorin Brozbă ş.a. Dintre aceştia, o parte au fost premiaţi de către S.Ş.I.R.: Gheorghe Nichifor (Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 2007), Gheorghe Gorun (În menghina istoriei trăită, Edit. Rhabon, Târgu-Jiu, 2007) Cornel Şomîcu (Monografia comunei Băleşti, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2007), Dorina Nichifor (Gheorghe Chiţu – reprezentant al liberalism modern românesc, Edit. Sitech, Craiova, 2009) şi Al. Doru Şerban (Revoluţia din 1989 în Gorj, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2009).

Precizăm că în „Studii şi Articole de Istorie”, în această perioadă au apărut materiale semnate de profesorii: Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Lelia Stângă şi Andrei Popete-Pătraşcu.

Se impune ca fiecare dintre noi să încercăm  să fim mai prezenţi în viaţa ştiinţifică a zonei în care trăim şi de ce nu, în spaţiul istoriografiei naţionale. Este suficient să ne anunţăm intenţiile pe forumul site-ului filialei noastre care deja în mai 2011, avea un număr de aproape 7.800 vizualizări.

Filiala este activă în mass-media locală, în publicaţiile „Vertical” (rubrici permanente profesorii C. Şomîcu şi A. Popete, de asemenea Valentin Pătraşcu, Albinel Firescu, Gheorghe Calotoiu, Alexandru Bratu, Ion Hobeanu); „Gorj TV” (Emisiunea difuzată sub egida S.Ş.I.R. Gorj: „Cine-a fost odată-n Gorj” realizator C. Şomîcu) şi Radio Târgu-Jiu (emisiunea „Altfel despre istorie” – realizator Gh. Nichifor).

În cadrul emisiunilor radio-tv, în presă, ne putem mândri cu acţiuni reuşite, având un impact remarcabil la publicul ascultător şi cititor, datorită diversităţii, actualităţii şi spiritului modern în care se lucrează. Sunt deplasări frecvente în teritoriu, documentarea implicând cooperare cu factorii locali. Aceasta ne permite conturarea unei imagini vizibile în rândul opiniei publice din Gorj, care ştie deja în ce constă activitatea Filialei Gorj a S.Ş.I.R.

Remarcăm, de asemenea,  prezenţa în comisia de Heraldică a judeţului Gorj, a membrilor filialei noastre: prof. dr. Gheorghe Nichifor, prof. dr. Dumitru Hortopan, prof. Alexandru Bratu. Aceasta are ca îndatorire pentru următorii ani să realizeze în colaborare cu Comisia de specialitate de la nivel naţional stemele tuturor localităţilor din judeţ. Până în prezent s-au finalizat stemele tuturor oraşelor, precum şi pentru cinci comune.

Sub egida Filialei în ziua de 6 mai 2011, la sediul acesteia, s-a parafat protocolul de colaborare cu Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – Gorj, condusă de col. (r.) Costinel Loga. Se are în vedere ca profesorii de istorie să participe la acţiuni specifice precum: îngrijirea monumentelor închinate eroilor neamului, prezenţa la manifestările comemorative şi omagiale, realizarea de medalioane istorice, integrarea elementelor de istorie locală în predarea la clasă etc.

Relaţiile bune ale filialei noastre cu reprezentanţii cultelor, sunt ilustrate de prezenţa la unele manifestări organizate la nivelul judeţului: întâlniri a membrilor Filialei cu ierarhi ai Biserici din Oltenia (Î.P.S. Teofan şi Î.P.S. Irineu), sanctificarea stareţului mănăstiri Lainici (Irodion), editarea broşurii Bisericii „Sfinţii Voievozi” din Târgu-Jiu.

Întrucât la nivelul judeţului Gorj, anul acesta, în zilele de 4 şi 5 iunie, vor avea loc ample manifestări dedicate împlinirii a 190 de ani de la Revoluţia din 1821, filiala noastră a fost invitată la conceperea programului de activităţi. Acesta va cuprinde o festivitate la Casa memorială „Tudor Vladimirescu” din Vladimir şi o mare întrunire pe Câmpia Soarelui, la Padeş, de unde la 23 ianuarie 1821, s-a aprins flacăra revoluţiei. Sunt invitaţi alături de membrii Asociaţiei „Fii Gorjului”, răspândiţi pe întreg cuprinsul ţării, reprezentanţi ai judeţelor afectate de evenimente: Mehedinţi, Dolj, Olt, Argeş, Dâmboviţa, Bucureşti, Vâlcea. De asemenea, fiecare primar din localităţile Gorjului însoţit de mai mulţi reprezentanţi ai comunităţilor respective vor fi prezenţi la manifestări. Vă invităm şi vă rugăm să fiţi factori polarizatori, să mediatizaţi evenimentul şi în măsura posibilităţilor să vă reprezentaţi urbea, alături de primul ei edil.

În acest context, reiterăm dezideratul nostru ca dumneavoastră la nivelul fiecărei localităţi să aveţi imaginea clară a tot ceea ce înseamnă vestigiu istoric valoros, de natură profană sau religioasă. Este util ca toate aceste informaţii să intre în circuit cu ajutorul instrumentelor care stau la îndemâna filialei: întâlniri, mass-media, site etc.

De asemenea preşedintele filialei coordonează activitatea comisiei de acordare denumiri istorice pentru instituţii sau străzi din judeţ.

Pentru următorii ani, ne propunem: creşterea numărului de membri şi diversificarea ariei de proveninţă a acestora, fiind aşteptaţi alături de profesorii de istorie şi cadre militare, muzeografi, arhivişti, preoţi, jurnalişti, studenţi, elevi etc. Intenţionăm finalizarea numărului din acest an al revistei „Rhabon”, care în prezent este o publicaţie on-line şi apariţia sa în format tipărit, extinderea la nivel de judeţ a experimentului încercat la C.N.E.T. prin editarea unei reviste de istorie a elevilor, iniţial în format online, acum ajunsă la numerele 5-6 şi publicarea ei în continuare în format tipărit, conştientizarea şi atragerea instituţiilor puterii locale în activitatea noastră.

Mulţumindu-vă pentru colaborarea şi înţelegerea dumneavoastră, actualul Birou Executiv îşi depune mandatul, urmând ca în continuare să procedăm la alegerea celor care ne vor conduce în următorii patru ani şi să stabilim delegaţii la Conferinţa Naţională ce se va desfăşura la Câmpina în toamna acestui an.

Şi pentru că suntem la sfârşitul unui an şcolar, vă dorim succes la admitere şi Bacalaureat, sănătate, fericire dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră.

 Preşedinte S.Ş.I.R. Filiala Gorj

prof. dr. Gheorghe Nichifor

Elevii gorjeni calificaţi la faza naţională a Concursului Naţional de Creaţie Literară a Elevilor „Tinere condeie”, ediţia 2011

Elevii gorjeni care au ocupat locul I, la  Concursul Naţional de Creaţie Literară a Elevilor „Tinere condeie”, etapa judeţeană, ediţia 2011, 21-22 mai 2011, Tismana, calificaţi la etapa naţională:

A. Poezie – PREMIUL I
Clasa a IX-a – Chiţulescu Mihaela (C.T. Motru)
Clasa a X-a – Mareşi Alice Andreea  (C.N. Spiru Haret)
Clasa a XI-a – Truşcă Andreea Cristina (C.N. Ecaterina Teodoroiu)
Clasa a XII-a – Jianu Alexandru Daniel (C.T. Henri Coandă)
 
B. Volum Manuscris – PREMIUL I
Florea Oana – X – C.N. Ecaterina Teodoroiu
 
C. Volum Tipărit – PREMIUL I
Munteanu Roxana – XI – C.N. Ecaterina Teodoroiu
 
D. Proză Scurtă – PREMIUL I
Clasa a IX-a – Vlădulescu Andreea Denisa (C.N. Ecaterina Teodoroiu)
Clasa a X-a – Călinu Denisa (C.N. Spiru Haret)
Clasa a XII-a – Jianu Alexandru Daniel (C.T. Henri Coandă)
 
E. Nuvelă – PREMIUL I
Cocioabă Cristina – X – C.N. Ecaterina Teodoroiu
 
F. Eseu – PREMIUL I
Clasa a IX-a – Armencescu Alin (C.N. Ecaterina Teodoroiu)
Clasa a X-a – Tănăsoiu Adriana Mihaela (C.T. Mătăsari)
Clasa a XI-a – Cişmaşu Laura (C.T. Mătăsari)
Clasa a XII-a – Gheorghiţă Adriana (C.T. Mătăsari)
 
G. Jurnal – PREMIUL I
Busuioc Claudia – X – C.N. Ecaterina Teodoroiu
 
G. Teatru Scurt – PREMIUL I
Panduru Mihaela – XI – C.N. Spiru Haret
 

Rezultate Concursul Naţional al Revistelor Şcolare, etapa judeţeană, ediţia 2011

LICEU:
 
Secţiunea ŞTIINŢIFICĂ
Locul I – Revista „Historia CNET” (C.N. Ecaterina Teodoroiu)
Locul II – Revista „Millenium” (Colegiul Tehnic „Henri Coandă”)
Locul III – Revista „112…Natura” (Colegiul Tehnic  Nr 2”)
 
Secţiunea MOZAIC
Locul I – Revista „Freamătul” (G.S.I. Bustuchin)
Locul II – Revista „Recreația mare” (Gr. Șc. Ind. Tismana)
 
Secţiunea CALEIDOSCOP
Locul I – Revista „CUGET LIBER” (Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”)
 
Secţiunea CULTURAL-ARTISTICĂ
Locul I – Revista „Murmurul Jilțului” (Colegiul Tehnic Mătăsari)
 
Secţiunea LITERARĂ
Locul I – Revista „Studium” (C.N. Ecaterina Teodoroiu)
Locul I – Revista „Interval” (C.N. Spiru Haret)
 
Secţiunea Revistă reprezentativă a Şcolii
Locul I – Revista „Ecou” (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”)
 
 
GIMNAZIU:
 
Secțiunea CALEIDOSCOP:
Locul I – Revista  „JURNAL 11” (Școala Generală „Pompiliu Marcea”)
 
Secțiunea MOZAIC
Locul I – Revista „GRAIUL APELOR” (Școala Generală Ceauru-Bălești)
Locul I – Revista „IZVORUL SÂMBOTEANU” (Şcoala Generală „Sfântul Nicolae”)
 
Secţiunea CULTURAL-ARTISTICĂ
Locul I – Revista „Puterea cuvântului” (Șc. Gen. „Constantin Brâncuși”)
Locul II – Revista „Arcinna” (Șc. Gen. Arcani)
Locul III – Revista „Arcade” (Șc. Gen. „Alexandru Ștefulescu”)
 
Secţiunea LITERARĂ
Locul I – Revista „Palia”( Șc. Gen. „Constantin Săvoiu”)
Locul I – Revista „Magia cuvintelor” (Șc. Gen. Nr 1 Țicleni)
 
Secţiunea DIVERTISMENT
Locul I – Revista „Speranțe novăcene” (Șc. Gen. Novaci)
Locul II – Revista „Pandurul de Padeș” (Șc. Gen. Padeș)
 
Secţiunea REVISTĂ REPREZENTATIVĂ A ŞCOLII
Locul I – Revista „Săvoiu” (Șc. Gen. „Constantin Săvoiu”)
 
Secţiunea  REVISTĂ REPREZENTATIVĂ A CLASEI
Locul I – Revista „Atlas” (Șc. Gen. Țicleni) 
 
 
 

Festivalul Internaţional de Literatură „Tudor Arhezi” 2011

În perioada 19-22 mai 2011, la Târgu-Jiu şi Târgu Cărbuneşti, se desfăşoară a XXXI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură, „Tudor Arghezi”. Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Gorj, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell”, Consiliul Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Ansamblul Profesionist ,,Doina Gorjului”, Muzeul judeţean ,,Alexandru Ştefulescu”, Teatrul dramatic ,,Elvira Godeanu”, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România.

Participă:
Mitzura Arghezi, Cinghiz Abdullazev (Azerbaijan), Dinara Alizeva (Azerbaigean), Paul Aretzu, Ana Blandiana, Metin Cenghiz (Turcia), Gabriel Chifu Barbu Cioculescu, Dan Cristea, Gabriel Dimisianu, Nicolae Dragoş, Ion Dumitru (Germania), Dragoliub Firulovici (Serbia), Horia Gârbea, Gheorghe Grigurcu, Cristian Ianza, Faxri Kariili (Azerbaigean), Iordan Kissiov (Bulgaria), Zdravko Kissiov (Bulgaria), Gigi Mihăiţă, Adam Puslojic (Serbia), Natiq Rasulzade (Azerbaigean), Valentin Talpalaru – colaborator Radio Iaşi, Marieta Rădoi, Nicolae Ţon, Miljurko Vukadinovici (Serbia), Aurel Antonie, Gelu Birău, Cristian George Brebenel, Zenovie Cârlugea, Ion Cepoi, Zoe Elena Deju, George Drăghescu, George Dumitru, Adrian Frăţilă, Doru Fometescu, Ion Mocioi, Andrei Novac, Romulus Iulian Olariu, Ion Popescu-Brădiceni, Spiridon Popescu, Lazår Popescu, Vasile Ponea, Elena Roată, Lidia Popiţa Stoicescu, Viorel Surdoiu, Mihai Ţopescu, Vasile Vasiescu.

Partener media: Radio Iaşi.

Programul evenimentului

Joi, 19 mai 2011
ora 10:00, Sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;
• Lucrările Juriului local.

Vineri 20 mai 2011
orele 10:00 -14:00, Sediul C.J.C.P.C.T. Gorj
• Lansarea albumului bilingv (româno-englez) ,,Tudor Arghezi -11 poezii”;
• ilustraţii realizate de Iordan Kissiov, Bulgaria; Editura CJCPCT Gorj;
• Vernisajul expoziţiei de pictură şi sculptură ,,Apă şi foc”;
Expun: Iordan Kissiov (directorul Galeriei de Artă din Silistra, Bulgaria) şi Cristian lanza (Deva, România). Moderator: Ion Cepoi.
ora 18:30
• Itinerar cultural turistic: Târgu-Jiu, Muşeteşti, Mănăstirea Crasna.

Sâmbătă, 21 mai 2011
ora 10:00, Sala maură a Palatului Administrativ al Judeţului
• Alocuţiuni: Ion Călinoiu, preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj; Florin Cârciumaru, primarul municipiului Tg-Jiu; Liviu Andrei, prefectul Judeţului Gorj; Mihai Mazilu, primarul oraşului Târgu-Cărbuneşti;
• Lansarea revistelor ,,Portal Măiastra” şi ,,Bilete de papagal” editate de CJCPCT Gorj şi „Caietele COLUMNA”, editată de Fundaţia Columna.
• Prezentarea scriitorilor români şi străini invitaţi; mesajele acestora;
• Recital de poezie argheziană susţinut de actori ai Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu” Târgu-Jiu;
• Lansare de carte: Horia Gârbea, Valentin Talpalaru, George Drăghescu, Lidia Popiţa Stoicescu, Lazăr Popescu, Ion Cepoi ş.a.;
• Moment aniversar Gheorghe Grigurcu;
• Festivitatea de premiere a scriitorilor străini invitaţi.
Amfitrioni: Ion Cepoi, Horia Gârbea, Olimpia Bratu.
ora 13:00
• Itinerar cultural Rovinari, Turceni, Mănăstirea Strâmba
ora 18:30
• Vizitarea Atelierului şi Colecţiei personale a sculptorului Mihai Ţopescu (arta sticlei).
• Lucrările Juriului Naţional; anunţarea laureaţilor.
ora 17:00, Muzeul Gorjului
• Deschiderea oficială a Festivalului;
Alocuţiuni: Ion Călinoiu, preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj; Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu-Jiu; Ion Cepoi, director Festival; Horia Gârbea, director de onoare Festival.

Duminică, 22 mai 2011
ora 10, Târgu-Cărbuneşti
• Vizitarea Muzeului ,,Tudor Arghezi”;
• Gala Laureaţilor celei de-a XXXI-a ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură ,,Tudor Arghezi” şi a celei de-a VII-a ediţii a Concursului literar pentru elevi „Moştenirea Arghezi”.
• Închiderea Festivalului.
Moderatori: Ion Cepoi, Mihai Mazilu, Horia Gârbea, Olimpia Bratu.

JURIUL FESTIVALULUI

Ion Horea – copreşedinte, Gabriel Dimisianu – copreşedinte, Gheorghe Grigurcu, Gabriel Chifu, Horia Gârbea, Paul Aretzu, Nicolae Dragoş, Nicolae Tone, Adam Puslojic, Ion Cepoi, Olimpia Bratu, Ion Popesc-Brădiceni, Spiridon Popescu, Lazăr Popescu, Constamtin Popescu – secretar. Realizatori program: Viorel Surdoiu, Teodor Dădălău, Constantin Popescu, Olimpia Bratu. Director Festival: Ion Cepoi

Director onorific: Horia Gârbea, preşedinte Asociaţia Scriitorilor Bucureşti

Programul Simpozionului: Gorjul – vatră de istorie românească (ediţia a XXVI-a, 18 mai 2011)

I. SESIUNEA DE COMUNICĂRI:

Tudor Vladimirescu, omul şi epoca sa (prezentare power-point)prof. Vasile Udroiu (Liceul Energetic nr. 1 Târgu-Jiu)

Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Gorun (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu)

Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821prof. Mihaela Ioniţă (Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu)

Tudor Vladimirescu în epoca modernăprof. drd. Valentin Pătraşcu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescuprof. drd. Albinel Firescu (Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristăprof. Andrei Popete-Pătraşcu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelorprof. Alexandru Bratu (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Gorj)

Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-leaprof. Cornel Şomîcu (Şcoala Generală Ceauru – Băleşti)

Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821prof. drd. Marcela Mrejeru (Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu)

 Preocupări privind viaţa şi opera lui Tudor Vladimirescu (Perspectivă sociologică)Constantin Morega

 Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescuprof. dr. Gheorghe Nichifor (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

 Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu – prof. dr. Dorina Nichifor (Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu)

 Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaruprof. Mihai Vîlceanu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu)

 Tudor Vladimirescu în creaţia popularăAlex. Doru Şerban (Preşedintele Asociaţiei Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Documentară din Gorj)

 Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilorprof. dr. Maria Cochină (Inspector de specialitate I.S.J. Gorj)

 _______________________

 II. Din activitatea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj (prof. dr. Gheorghe Nichifor – Preşedintele Filialei Gorj S.Ş.I.R.) 

– Raportul de activitate al filialei în perioada 2007-2011.

– Alegerea Biroului Executiv al Filialei Gorj S.Ş.I.R.

– Prezentarea numărului din 2011 al Revistei „Studii şi Articole de Istorie” şi a programului Cursurilor de Vară, Timişoara 2011.

Etapa judeţeană Tinere condeie şi Reviste şcolare – 2011

PROGRAM FAZA JUDEŢEANĂ A CONCURSULUI NAŢIONAL AL REVISTELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ A ELEVILOR „TINERE CONDEIE”

Concursul se va desfăşura în zilele de sâmbătă – duminică (21-22) mai, în localitatea Tismana, în cadrul Taberei de copii „Nicodim”, după următorul program:

Sâmbătă – 21 Mai
Ora 14-17 – venirea participanţilor
Ora 17.00 – şedinţă tehnică
Ora 18.00 – 21.00 – jurizarea revistelor şi a creaţiilor pe secţiuni
Ora 21.00 – cina
Ora 21.30 – Dezbatere pe tema „Rolul revistelor şcolare în educarea tinerei generaţii”
Duminica – 22 Mai
Ora 8.30 – Mic Dejun
Ora 9,30 – Premierea câştigătorilor
Ora 11-14 – Vizitarea obiectivelor turistice din zonă.

Precizări importante: 1. Fiecare şcoală care va trimite în concurs revista şcolară proprie, va trimite la Tismana, redactorul şef elev al revistei sau un alt membru al redacţiei şi profesorul coordonator al revistei; 2. Revistele şcolare vor fi însoţite de o fişă de prezentare, care să cuprindă un scurt istoric al acesteia, cu toate datele aferente. 3. Cazarea participanţilor se face în camere de 2 şi 3 paturi, la preţul de 25 de lei per noapte. Masa se serveşte doar la cerere iar preţul este de 20 lei dejunul. Unităţile şcolare din care provin participanţii, vor asigura cheltuielile de deplasare precum şi cele de masă şi cazare. 4. Revistele vor fi transmise în două exemplare, precum şi creaţiile literare (cele în proză în două exemplare, poezia în grupaj de cel puţin 5 poezii în două exemplare, altfel nu vor intra în concurs, n.n.) ale elevilor vor fi depuse până vineri 20 mai – la secretariatul Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu. 5. Materialele şi revistele ce nu întrunesc condiţiile regulamentului de participare – vor fi eliminate din concurs.

INSPECTOR PENTRU EDUCAŢIA PERMANENTĂ ŞI MENTORAT,

prof. Ion Elena

Revista HISTORIA C.N.E.T. Primul număr în format tipărit: Nr. 1-2 (5-6) / 2011

Revista HISTORIA C.N.E.T. Anul II, Nr. 1-2 (5-6) / 2011

Primul număr în format tipărit al Revistei Historia C.N.E.T.

Cod ISSN (varianta tipărită) 2067 – 6328, emis de Centrul Naţional

ISSN din cadrul Bibliotecii Naţionale a României

 _______

Cuprins:

1 / Editorial
 
2 / Pagini din istoria Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu (prof. dr. Gheorghe Nichifor)
 
3 / Gânduri despre Ecaterina Teodoroiu (Sabina Moruş – strănepoata Ecaterinei Teodoroiu)
 
4 / Aparatul ştiinţific – parte a lucrării istorice (prof. Andrei Popete-Pătraşcu)
 
6 / Castrul roman de la Bumbeşti-Jiu (Diana Bîzoc)
 
8 / Religia vechilor egipteni (prof. Mihai Vîlceanu)
 
11 / Hannibal – între legendă şi istorie (Bianca Popescu, Alin Armencescu)
 
13 / Istoria cruciadelor (Codruţ Grosu)
 
15 / Enigmaticul sfânt pictat la Mănăstirea Tismana-Gorj (prof. Andrei Popete-Pătraşcu)
 
16 / Mihai Viteazul şi Gorjul (Oana Florea)
 
18 / Ziua Mondială pentru Conservarea Monumentelor Istorice
 
18 / Tudor Vladimirescu şi Revoluţia de la 1821 (Nicoleta Pucă, Cristina Ochea)
 
20 / Românii şi Muntele Athos (Alin Armencescu)
 
21 / Aforisme despre istorie (Roxana Soare)
 
22/ Alexandru Ioan Cuza în viziunea lui Mihai Eminescu (prof. dr. Zenovie Cârlugea)
 
24 / Muzeul satului Leleşti (Filip Alexandru Giorgi, Emil Văduva)
 
26 / Bătălia de la Podul Jiului (prof. Andrei Popete-Pătraşcu)
 
28 / Patru regi – Patru destine (Ana Maria Anghelescu)
 
31 / Cauzele celui de-al Doilea Război Mondial (Adrian Preda)
 
34 / Eveniment: Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
 
36 / Despre Ierusalim – note de călătorie (prof. Andrei Popete-Pătraşcu)
 
37 / Memoria Holocaustului (Robert Zgarbură)
 
38 / Recenzie: Dincă Schileru – o legendă vie a Gorjului (Ana Maria Anghelescu)
 
40 / Războiul rece (Marian Iordache)
 
41 / Cercul Cultul Eroilor C.N.E.T. (Mirela Fîrţă)
 
42/ De la ideea de libertate la Uniunea Europeană (Oana Cimpu)
 
44 / Întâlnire cu trecutul la Dachau (Andreea Cristina Truşcă)
 
45 / Şcoala de Vară – Sighet 2010 (Roxana Crăciun)
 
49 / Proiect Comenius: Alle origini del futuro: itinerari storico-artistici e I.C.T. – O fereastră spre Europa (Mădălina Grosu)

Cercul Cultul Eroilor C.N.E.T.

          Vineri, 6 mai 2011, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” a găzduit şedinţa de constituire a Cercului „Cultul Eroilor” C.N.E.T. în prezenţa Preşedintelui Filialei Gorj a Asociaţiei „Cultul Eroilor”, dl. col. (r.) Costinel Loga. Manifestarea a debutat cu intonarea Imnului Eroilor, urmată de semnarea Protocolului de colaborare între  Filiala Gorj a Asociaţiei „Cultul Eroilor” şi Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”. A urmat numirea Preşedintelui de onoare al Cercului „Cultul Eroilor” de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, în persoana prof. dr. Gheorghe Nichifor, a Preşedintelui – prof. Andrei Popete-Pătraşcu, Vicepreşedintelui – prof. Constantin Berbec şi Secretar – prof. Claudia Oprişe; citirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  a Cercului „Cultul Eroilor” de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”; prezentarea siglei Cercului „Cultul Eroilor” de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” şi vizionarea de către membrii-elevi prezenţi la şedinţă a filmului documentar „Ecaterina Teodoroiu”. La data constituirii Cercului „Cultul Eroilor” de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, organizaţia numără 126 de membrii.

      SCOPUL PROTOCOLULUI:

Înfiinţarea în cadrul Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu a Cercului „Cultul Eroilor”: Reglementarea colaborării permanente pentru realizarea activităţilor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Cercurilor „Cultul Eroilor” şi în Statutul Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”.

Cercul „Cultul Eroilor” din Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu primeşte pentru îngrijire: CASA MEMORIALĂ „ECATERINA TEODOROIU”, STATUIA „ECATERINEI TEODOROIU” şi MONUMENTUL EROILOR situat în cartierul Vădeni, în scopul desfăşurării activităţilor de cultură, educaţie patriotică şi cinstire a eroilor neamului.

Cercul Cultul Eroilor la C.N.E.T.

         Pe data de 6 mai 2011, în prezenţa preşedintelui Filialei Judeţene Gorj a Asociaţiei Cultul Eroilor, col. (r) Costinel Loga, va avea loc la Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, înfiinţarea CERCULUI CULTUL EROILOR “ECATERINA TEODOROIU”, care va cuprinde un număr de peste 120 de membri-elevi. Preşedinte de onoare al Cercului Cultul Eroilor de la C.N. Ecaterina Teodoroiu va fi numit prof. dr. Gheorghe Nichifor, iar în calitate de preşedinte şi vicepreşedinte,  prof. Andrei Popete-Pătraşcu şi prof. Constantin Berbec.

Ziua Naţională a Tineretului…

„Ce să fie de 2 Mai? Nu ştiu!” – a ridicat timid din umeri o elevă de clasa a XI-a…

ZIUA NAŢIONALĂ A TINERETULUI – o mare necunoscută pentru tineri. Aceasta ar fi ideea ce am putut să o desprind astăzi, la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. Foarte puţini elevi ştiau că data de 2 mai este ZIUA TINERETULUI, că România a instituit această  zi, prin lege, în anul 2004, după ce în perioada comunistă aceasta fusese singura zi de sărbătoare legală pentru tineret.  Conform actului normativ, toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ce au atribuţii în domeniul educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, protecţiei mediului, sănătăţii şi finanţelor au obligaţia să susţină financiar şi organizatoric respectivul eveniment. Cu toate acestea, în oraşul lui Brâncuşi, Ziua Naţională a Tineretului a trecut ca oricare altă zi, puţin poate chiar nefiresc de tristă… 

Voluntari la Campania „România prinde rădăcini”

Voluntarii de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, (clasele X- F şi X- C), însoţiţi de profesorii Constantin Berbec şi Andrei Popete-Pătraşcu, au participat la Campania „România prinde rădăcini”, organizată în data de 30 aprilie 2011, la Crasna – Gorj.

© Menţionăm că toate drepturile asupra acestor imagini aparţin C.N. Ecaterina Teodoroiu. Se interzice folosirea imaginilor în scopuri comerciale sau publice, fără acordul scris al titularului.