RECVIEM

Inorogul îmblânzit
adulmecă iarba
încă verde
a pajiştei
– o nouă zi fără tine,
dar totul capătă sens. 
În colbul copitei
recviemul uitării
se pierde abrupt.

Memoria Holocaustului, Edit. Arves, Craiova, 2010

 

 

Holocaustul reprezintă un eveniment unic în istoria umanităţii, care a subminat valorile şi credinţele fundamentale ale civilizaţiei noastre şi a ridicat noi întrebări la adresa societăţii. A fost mult timp un subiect tabu, despre care nu s-a discutat în mod deschis, dar asupra căruia în ultimii ani tot mai mulţi istorici şi cercetători şi-au îndreptat atenţia. Astăzi, mai mult ca oricând, abordarea tematici Holocaustului reclamă imperios lecţia asumării istoriei de către tânăra generaţie.

Prin demersul nostru, de a organiza o activitate de comemorare a victimelor Holocaustului, în cadrul Colegiului Naţional Ecaterina Teodoroiu din Târgu-Jiu, am avut în vedere, înainte de toate, o dezbatere teoretică cu privire la ideologiile care au susţinut această manifestare rasială şi apoi o componentă practică ce avea să implice elevii în realizarea de materiale documentare cu privire la această problemă extrem de importantă a istoriei.

Prezenta lucrare se constituie din materialele realizate şi prezentate de elevi, în cadrul lucrărilor Sesiunii de comunicări Ziua Holocaustului – 9 octombrie, sub diferite forme: lecturi ale unor materiale informative şi prezentarea unor imagini sugestive din perspectiva abordării tematice a Holocaustului (clasa a X-a), note de călătorie (clasele a X-a şi a XI-a), impresii a ceea ce a reprezentat în viziunea lor drama poporului evreu (clasa a XII-a), precum şi ecourile pe care activitatea desfăşurată la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” a avut-o în mass-media locală şi regională. Este vorba despre o întrepătrundere de activităţi care să dea o altfel de imagine, mai dinamică, în sensul acestor vremuri, a ceea ce a însemnat Holocaustul.

Vorbim aşadar despre filele negre ale istoriei, despre drama unui popor însângerat, a cărui „soluţie finală” era aclamată cu vehemenţă de către ideologia nazistă.

Ne preocupă astăzi responsabilizarea tinerei generaţii la dramele istoriei, dar şi implementarea unor valori care în trecut au fost subminate.

O lecţia despre puterea toleranţei este oricând binevenită, cu atât mai mult, cu cât aceasta se adresează celor tineri prin teme ce pun în dezbatere combaterea discriminării, promovarea respectului şi înţelegerii reciproce la umanism, definit prin valorile lui fundamentale.

 

Coordonatori,

prof. Andrei Popete-Pătraşcu

prof. dr. Gheorghe Nichifor

 

Cartea MEMORIA HOLOCAUSTULUI în format electronic (click aici!)

VICTOR DAIMACA descoperitorul de comete

Îl felicităm pe distinsul cărturar gorjean prof. dr. Zenovie Cârlugea pentru ultima carte publicată la Editura Scrisul Românesc din Craiova: VICTOR DAIMACA – descoperitorul de comete. Iniţiativa domniei sale este extrem de valorizantă, aşa cum îşi exprima opinia şi dr. Mirel Birlan de la L’Observatoire de Paris, L’Institut de Mecanique Celeste et de Calcul des Ephemerides.

În CUVÂNTUL LĂMURITOR al acestei cărţi, prof. dr. Zenovie Cârlugea ne mărturiseşte că ideea realizării unei lucrări (de formulă documentară) închinate astronomului amator Victor Daimaca, descoperitorul de comete pe cerul Târgu-Jiului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a pornit atât din datoria de a cinsti memoria acestei personalităţi distincte cât mai ales din fascinaţia ce s-a adunat în jurul acestui destin singular aureolat de o pasiune îndelungată, menită a-l ridica deasupra breslei didactice şi a-l proiecta pe fundalul cercetării astronomice, ba chiar în analele cosmologiei mondiale.

Felicitări domnule profesor şi mulţumiri pentru onoranta plăcere de a lectura cartea dumneavostră!  

noiembrie 9

Astăzi
păsări albastre
au zburat cerul
printre aripile lor.
Iubita şi-a spălat
păcatele
tulburând apele
bătrânului Acheron.
La garderoba Raiului
curcubeul
şi-a uitat pălăria
de fetru.